Roket 50 Gear Drive Type

Roket 50 Gear Drive Type

Size

Tip – Type Roket 50
Optimum Döşeme Aralığı – Installation Distance 45 m
Tövsiyyə Olunan Təzyiq – Recommended Pressure 2,5 – 10 Bar
Giriş Diametri – Inlet Diameter 2”
Ortalama Su Tələbatı – Water Requirement 15 – 40 Ton
Su Atma Məsafəsi (Radius) – Water Throw (Radius) 20 – 45 m
Açı Ayar Aralığı – Adjustable Angle Distance 300 – 3600
Bağlantı Sehpası Giriş Boru Diametri

Connection Table Inlet Pipe Diameter

21/2”
Bağlantı Sehpası Çıkış Boru Diametri

Connection Table Outlet Pipe Diameter

2”
Nozul Növləri mm – Nozzle Types mm 16 – 18 – 22

 

Kod

Code

Nozul

Nozzle

(mm)

İşləmə Təzyiqi

Working Pressure

(ATM – BAR)

Su həcmi

Flow Rate

(m3/h)

Su Atma Məsafəsi

Water Throw

(Radius m)

Sulanan Alan

Irrıgating Area

(m2)

AZ-ROK50-16 16 2,0 17,80 22 1520
3,0 19,10 26 2122
4,0 20,50 30 2826
5,0 23,40 33 3420
AZ-ROK50-18 18 3,0 23,10 28 2462
4,0 26,50 31 3018
5,0 29,50 34 3630
6,0 32,40 36 4069
AZ-ROK50-22 22 3,0 34,50 32 3215
4,0 40,30 34 3630
5,0 44,10 36 4069
6,0 46,50 40 5024
7,0 54,30 45 6358

Related Products