Pompalı Gübrələmə Seti

Pompalı Gübrələmə Seti

Ölçü

Kod

Code

Su keçiricilik

Capacity

Sistem Təzyiqi

System Pressure

AZ-PGS 100-1000 Lt. Debi Ayarlı (Rotametre) 4-6 Bar

Bənzər Məhsullar