Birləşdirici

Birləşdirici

Ölçü

Kod
Code
Ürün Çeşidi
Type
Paketləmə / Koli
Packaging / Box
AZ- 1 x 1 – FRN 1” Dişi 1’’ Dişi
1” Female 1’’ Female
300
AZ- 1 x 3/4 – FRN ¾” Dişi 1’’ Dişi
¾” Female 1’’ Female
300
AZ- 1 x 1/2 – FRN ½” Dişi 1’’ Dişi
½” Female 1’’ Female
300

Bənzər Məhsullar