Распылительная Головка Py40

Распылительная Головка Py40

Размер

Tip — Type PY40 ÇİLƏYİCİ BAŞLIĞI
Tövsiyyə Olunan Təzyiq — Recommended Pressure 4 — 5 kg/cm2
Giriş Diametri — Inlet Diameter 2”
Ortalama Su Tələbatı — Water Requirement 10,8 — 22m³/h
Su Atma Məsafəsi (Radius) — Water Throw (Radius) 29 — 36 m
Bucaq Məsafəsi — Angle Distance 300 — 3600
Nozul Növləri mm — Nozzle Types mm 16-18-20-22

Сопутствующие Товары