Mərkəzi dönmə suvarma (Pivot suvarma) sisteminin üstünlükləri nələrdir?

Mərkəzi dönmə suvarma (Pivot suvarma) su çarxı və dairəvi suvarma adlanır. Texnikanın bir döngə ətrafında fırlandığı və əkinlərin çiləyicilərlə suvarıldığı suvarma üsuludur. Mərkəzi dönmə suvarma suyu bərabər şəkildə çatdırdığından, məhsul məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bu qeyri-bərabər ərazi və ya müxtəlif torpaq şəraiti olan ərazilərdə daha effektivdir. Bəs mərkəzi suvarma sisteminin üstünlükləri nələrdir? Suvarma üsulları […]

Damcı suvarmanın üstün cəhətləri

• Damcı suvarma suyu yavaş-yavaş və birbaşa torpağa və bitkilərə tətbiq etməklə işləyir • Bitkilərin sulanması üçün damcı suvarma çiləyici sistemdən daha məhsuldar bir üsuldur • Damcı suvarmanın dizayn və quraşdırılması da daha asandır • Damla suvarma və ya damcı suvarma suyun torpaq səthindən yuxarıdan və ya səthin altında basdırılmış bitkilərin köklərinə yavaş-yavaş damcılamasına imkan […]

Çiləmə üsulu ilə suvarma sistemi nədir?

Çiləmə üsulu ilə suvarma təbii yağışa bənzər suvarma suyunun tətbiqi üsuludur. Su adətən nasosla borular sistemi ilə paylanır. Sonra çiləyicilər vasitəsilə havaya səpilir ki, yerə düşən kiçik su damcılarına parçalansın. Nasos təchizatı sistemi, çiləyicilər və iş şəraiti suyun vahid tətbiqini təmin etmək üçün layihələndirilməlidir. 5.1.1 Uyğun bitkilər Çiləmə üsulu ilə suvarma əksər cərgə, tarla və […]