Üstünlüklər

Damla Sulama Sistemlərinin Faydaları

İstehsal xərclərinizə

+

40%

qənaət edin

Damcı suvarmada yalnız bitkinin ehtiyacı olan su miqdarından istifadə edilir və

40%-70% qənaət əldə edilir.

Məhsulun keyfiyyətini artırır

Torpağın rütubətini qorumaqla yüksək məhsuldarlıq və keyfiyyət artımı əldə edilir.

Torpaqda duzluluğu azaldır

Damcı sulama sistemi torpaqda duzluluq səviyyəsini minimuma endirir.

Bitki xəstəliklərinin qarşısını alır

Suya qatıla bilən dərmanlar sayəsində bitki xəstəliklərinin qarşısı daha asan alınır.

Alaq otlarına qarşı mübarizə aparır

Suyun yalnız köklərə verilməsi səbəbindən alaq otlarının böyüməsi çox azdır.

Gübrələmə asan olur

Əriyəbilən gübrələr və suvarma suyu ilə heç bir əlavə əmək tələb olunmur.

Maili torpaqlar asan suvarılır

Maili torpaqlarda təzyiqi itirmədən suvarma aparıla bilir.

Az enerji sərf edir

Damcı suvarma sistemləri daha az elektrik enerjisi sərf edir.

Az əmək tələb edir

Quraşdırmaq, yığmaq və saxlamaq daha asandır.

Məhsullar eyni ölçüdə böyüyür

Məhsullar eyni hündürlükdə və ölçüdə və eyni yetkinlikdə böyüyür.