Xidmətlər

Onur Plast MMC müştəri tələblərini kompleks şəkildə qarşılayan bir şirkətdir

Yer aldığımız sektorda böyük təcrübəyə malik olmağımız bizə layihələndirmədən başlayaraq, açar təslimə qədər bütün prosesi müstəqil formada idarə etməyimizə imkan verir.

Xidmətlər

Layihələndirmə

Onur Plast MMC müştəri tələblərini kompleks şəkildə qarşılayan bir şirkətdir. Yer aldığımız sektorda böyük təcrübəyə malik olmağımız bizə layihələndirmədən başlayaraq, açar təslimə qədər bütün prosesi müstəqil formada idarə etməyimizə imkan verir.

Peşəkar mütəxəssislərdən formalaşan kollektivimiz layihələndirmə zamanı aşağıdakı detalları yüksək dəqiqliklə incələyir:

Damcı Suvarma

Damcı suvarma bitki yetişdirmək üçün ən effektiv üsullardan biridir. Bütün torpağı suvarmaq əvəzinə, su və qida maddələrini birbaşa bitkinin kök zonasına doğru zamanda və bitkinin ehtiyacı olduğu qədər çatdırır. Hər bir bitki bərabər şəraitdə optimal şəkildə böyümək üçün lazım olanı alır. Beləliklə, su, gübrə və enerjiyə qənaət etməklə yanaşı, yüksək məhsuldarlığı təmin edir.

Damcı Suvarma Sistemlərinin üstünlükləri:

Yağmurlama

Yağmurlama, əslində yağışa bənzər bir suvarma üsuludur. Su borular sistemi vasitəsilə pompalanaraq dağılır və sonra havaya səpilir. Bir sıra bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha effektiv hesab edilir.

Yağmurlama Sistemlərinin üstünlükləri:

Avtomatik Suvarma

Sürətlə qloballaşan dünyada avtomatik suvarma sistemlərinə olan tələbat günü-gündən artmaqdadır. Bu mükəmməl sistemlərin ən böyük üstünlüklərindən biri azaldılmış işçi qüvvəsidir. Prosesin avtomatikləşdirilməsi suvarma qurğusunun işini əmək sərf etmədən yerinə yetirməsinə imkan yaradır.

Suvarma prosesində suvarılan bölmələrdəki su davamlı şəkildə avtomatik olaraq izlənildiyinə görə işçi tərəfindən əlavə nəzarətə lüzum yoxdur. Buna görə də, sahədən uzaqda olsanız belə, təkmilləşdirilmiş sistemin üstünlüyü ilə yüksək keyfiyyətli suvarma əldə edəcəksiniz.

Avtomatik suvarma ilə su israfının qarşısı alınır və xərclər əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Suvarma sisteminin avtomatlaşdırılmasında ən müasir avadanlıq və proqram təminatından istifadə olunduğundan, bitkiləriniz lazım olan vaxtda ehtiyac duyduğu həcmdə su alır. Beləliklə, bitkilərin və otların daha uzun müddət yaşıl qalması təmin edilir.

Pivot Sistemləri

Mərkəzi dönmə suvarma (Pivot suvarma) su çarxı və dairəvi suvarma adlanır. Texnikanın bir döngə ətrafında fırlandığı və əkinlərin çiləyicilərlə suvarıldığı suvarma üsuludur. Mərkəzi dönmə suvarma, suyu bərabər şəkildə çatdırdığından məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bu qeyri-bərabər ərazi və ya müxtəlif torpaq şəraiti olan ərazilərdə daha effektivdir.

Bəs mərkəzi suvarma sisteminin üstünlükləri nələrdir?

Suvarma üsulları arasında mərkəzi dönmə suvarma sistemləri ətraf mühit nöqteyi nəzərdən bir sıra üstünlüklər təşkil edir. Məsələn, avtomatlaşdırılmış əməliyyat və aşağı əmək xərcləri, dayaz dərinliklərin tətbiqinin mümkünlüyü, suyun tətbiqində yaxşı vahidlik, aqrokimyəvi maddələrin daha asan tətbiqi və etibarlılıq. Mərkəzi döngələr mərkəzi dönmə nöqtəsi ətrafında dairəvi şəkildə suvarılır.

Pivotlar su, gübrə, kimyəvi maddələr və herbisidlər tətbiq etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu çoxyönlülük bir neçə funksiyanı yerinə yetirmək üçün bir maşından istifadə etməklə suvarma təcrübələrinin səmərəliliyini artıra bilər. Mərkəzi fırlanma suvarma sistemləri yaxşı saxlanıldıqda və idarə olunduqda, daha çox əla performans və etibarlılığın uzun tarixinə malikdir. Adətən 15 illik xidmət müddəti üçün nəzərdə tutulsa da, bu xidmət müddətindən daha çox istifadə ediblər.

Çatdırılma, Quraşdırma ve Texniki Dəstək

Onur Plast MMC suvarma sistemlərinin çatdırılmasını və quraşdırılmasını da həyata keçirir. Quraşdırma sonrasında müştərilərimizi düzgün baxım və texniki dəstəklə təmin edirik. Yüksək ixtisaslı komandamız istənilən çətin tapşırığın öhdəsindən gəlmək iqtidarındadır.

Şirkətimiz tərəfindən satılan məhsullara və görülən işlərə zəmanət veririk.

Necə İşləyirik?

Layihə Öncəsi
Hazırlıq Mərhələsi

Müştəri ehtiyaclarını təhlil edərək optimal suvarma həlləri üçün ətraflı hazırlıq prosesi həyata keçiririk.

Layihə Dizaynı
Mərhələsi

Toplanan məlumatlara əsasən ən səmərəli suvarma layihələri müştəriyə təqdim olunur.

Montaj və Nəzarət
Mərhələsi

Mütəxəssis komandalar sistemləri quraşdırır və ətraflı nəzarətlər həyata keçirir.

Quraşdırma
Sonrası Dəstək

Damla suvarma sistemləri, quraşdırma sonrasında düzgün baxım və texniki dəstəklə dəstəklənir.

Müştərilərin
Təlimi

Müştərilərə, sistemləri effektiv şəkildə istifadə edə bilmələri üçün lazım olan təlimatlar göstərilir.