Programmable Mixer Plastic Fertilizer Tank

Programmable Mixer Plastic Fertilizer Tank

Size

Kod

Code

Su keçiricilik

Capacity

AZ-KPGT-1 1000 Lt.
AZ-KPGT-2 2000 Lt.

 

Açıqlama Description
Avtomatik olaraq seçiləbilən 3-6-10-15-20 dq gübrə

qarışdırma ve əritmə özlliği

Automatically selectable (3-6-10-15-20 min) fertilizer mixing and melting features
Çətin əriyən və çöküntü əmələ gətirən gübrələr üçün 5-10-20-30 dəqiqədə bir 5 dəq. qarışdırıb gözləmə xüsusiyyəti Mixing and waiting features throughout 5-10-20-30 minutes every 5 minutes for fertilizers which forming hard melting and fast precipitates.
Suvarma kontrol mərkəzi tərəfindən nəzarət ediləbilmə xüsusiyyəti Controllable feature by irrigation system

Related Products