PY40 Raingun

PY40 Raingun

Size

Tip – Type PY40 ÇİLƏYİCİ BAŞLIĞI
Tövsiyyə Olunan Təzyiq – Recommended Pressure 4 – 5 kg/cm2
Giriş Diametri – Inlet Diameter 2”
Ortalama Su Tələbatı – Water Requirement 10,8 – 22m³/h
Su Atma Məsafəsi (Radius) – Water Throw (Radius) 29 – 36 m
Bucaq Məsafəsi – Angle Distance 300 – 3600
Nozul Növləri mm – Nozzle Types mm 16-18-20-22

Related Products